ทัวร์ตะวันออกกลาง-ทัวร์ดูไบ-อาบูดาบี้-ทัวร์อียิปต์-ปิระมิด-ทัวร์จอร์แดน-ทัวร์อิหร่าน

เดือน มกราคม - ตุลาคม 2560 / 2017

เมษายน สงกรานต์
 2560 / 2017
                                           
UAE (DUBAI - ABUDHABI) // สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ - อาบูดาบี้)                                            


Burj Al Arab - Dubai with beach line (Katadah) Tags: world door city bridge blue light shadow sea two sun white black color tree tower beach water beautiful leaves statue clouds umbrella boats bay harbor wooden al chair highway colorful dubai seasons gulf sweet air small grand center lovers east national arab area land arabian middle burj zaman jumerah katadah
   PEY VISIT DUBAI 43_JUN-JUL17_23999VC 

   ดูไบ อาบูดาบี้
  4 วัน 3 คืน (EY)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 29
 มิ.ย.-2 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 7-10
                     
สิงหาคม 60 : 27-30
   ราคาท่านละ 23,999 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


Burj Al Arab - Dubai with beach line (Katadah) Tags: world door city bridge blue light shadow sea two sun white black color tree tower beach water beautiful leaves statue clouds umbrella boats bay harbor wooden al chair highway colorful dubai seasons gulf sweet air small grand center lovers east national arab area land arabian middle burj zaman jumerah katadah
   PEK BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI 53_JUN-AUG17_25888VC 

   ดูไบ อาบูดาบี้
  5 วัน 3 คืน (EK)
   
   
วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 17-21, 21-25
                     กรกฎาคม 60 : 6-10, 8-12, 26-30, 28 ก.ค.-1 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 11-15, 12-16, 26-30
   ราคาท่านละ 25,888 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   Burj Al Arab - Dubai with beach line (Katadah) Tags: world door city bridge blue light shadow sea two sun white black color tree tower beach water beautiful leaves statue clouds umbrella boats bay harbor wooden al chair highway colorful dubai seasons gulf sweet air small grand center lovers east national arab area land arabian middle burj zaman jumerah katadah
   PEK HELLO DUBAI ABUDHABI 53_JUN-AUG17_29888VC 

   ดูไบ อาบูดาบี้
  5 วัน 3 คืน (EK)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 17-21, 
21-25
                     กรกฎาคม 60 :
 6-10, 8-12, 26-30, 28 ก.ค.-1 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 11-15, 12-16, 26-30
   ราคาท่านละ 29,888 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


                                                                                 EGYPT // อียิปต์                                                                                  


   PMS FAST EGYPT 42_JUN-SEP17_28888VC 

   อียิปต์
  4 วัน 2 คืน (MS)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 17-20, 24-27

                     กรกฎาคม 60 : 8-11, 29 ก.ค.-1 ส.ค.
                     
สิงหาคม 60 : 12-15, 26-29
                     กันยายน 60 : 9-12, 23-26, 30 ก.ย.-3 ต.ค.
                                        ราคาท่านละ 28,888 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   PMS YALLA EGYPT 63_JUN-SEP17_33999VC 

   อียิปต์
  6 วัน 3 คืน (MS)
   
   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 24-29, 29 มิ.ย.-4 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 8-13, 27 ก.ค.-1 ส.ค.
                     
สิงหาคม 60 : 12-17, 26-31
                     กันยายน 60 : 9-14, 23-28, 28-30
                                        ราคาท่านละ 33,999 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม      PMS YALLA EGYPT (CRUISE) 85_JUN-SEP17_47888VC 

   อียิปต์
  8 วัน 5 คืน (MS)
   
   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 24 มิ.ย.-1 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 8-15, 27 ก.ค.-3 ส.ค.
                     
สิงหาคม 60 : 12-19, 26 ส.ค.-2 ก.ย.
                     กันยายน 60 : 9-16
                                        ราคาท่านละ 47,888 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


                                                                                JORDAN // จอร์แดน                                                                            


   PRJ HABIBI JORDAN 63_JUN-SEP17_49999VC 

   จอร์แดน
  6 วัน 3 คืน (RJ)
   
   
วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 23-28
                     กรกฎาคม 60 : 7-12, 21-26
                     สิงหาคม 60 : 11-16, 25-30
                     
กันยายน 60 : 8-13, 22-27
                                        ราคาท่านละ 49,999 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   PRJ HABIBI JORDAN 74_JUN-SEP17_54999VC 

   จอร์แดน
  7 วัน 4 คืน (RJ)
   
   
วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 9-15, 23-29
                     กรกฎาคม 60 : 7-13, 21-27
                     สิงหาคม 60 : 11-17, 25-31
                     
กันยายน 60 : 8-14, 22-28
                                        ราคาท่านละ 54,999 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม