ทัวร์รัสเซีย

มอสโคว์ / ซากอร์ส / เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ห้างกุม - เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอาร์บัท - ชมการแสดง Circus

ทัวร์รัสเซียราคาถูก ทัวร์รัสเซีย 2560/2017

RUSSIE (Voyages Lambert) Tags: beautiful saint travel buildingexterior antique dusk basil streetlight scenics illuminated religion power history multicolored colors old famousplace architecture traveldestinations outdoors stbasilscathedral redsquare kremlin moscow russia night sky dome cathedral church townsquare cityscape city town symbol wallpaper nightlights pokrovsky vasily nightcity orthodox style vasilevskydescent stvasilytheblessed
   PTG SUPER MOSCOW 53_JUN17_39555VC 

   รัสเซีย
 [มอสโคว์-ซากอร์ส] 5 วัน 3 คืน (TG)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค.

   ราคาท่านละ 39,555
บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 
RUSSIE (Voyages Lambert) Tags: beautiful saint travel buildingexterior antique dusk basil streetlight scenics illuminated religion power history multicolored colors old famousplace architecture traveldestinations outdoors stbasilscathedral redsquare kremlin moscow russia night sky dome cathedral church townsquare cityscape city town symbol wallpaper nightlights pokrovsky vasily nightcity orthodox style vasilevskydescent stvasilytheblessed
   PKC LET IT SPRING IN RUSSIA 64_JUN-SEP17_48888VC 

   รัสเซีย
 [มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 6 วัน 4 คืน (KC)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 17-22
                     กรกฎาคม 60 : 15-20, 29 ก.ค.-3 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 19-24
                     กันยายน 60 : 2-7, 16-21
                                        ราคาท่านละ 48,888 - 50,888 
บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 
RUSSIE (Voyages Lambert) Tags: beautiful saint travel buildingexterior antique dusk basil streetlight scenics illuminated religion power history multicolored colors old famousplace architecture traveldestinations outdoors stbasilscathedral redsquare kremlin moscow russia night sky dome cathedral church townsquare cityscape city town symbol wallpaper nightlights pokrovsky vasily nightcity orthodox style vasilevskydescent stvasilytheblessed
   ZTG (TG01)_DIRECT RUSSIA 53_MAY-JUN17_36900GO 

   รัสเซีย
 [มอสโคว์-ซากอร์ส] 5 วัน 3 คืน (TG)
   
   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 29 พ.ค.-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-4 มิ.ย. (ปรับราคาเหลือ 36,900 บาท)
                     มิถุนายน : 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30, 28 มิ.ย.-2 ก.ค.
   ราคาท่านละ 36,900 - 39,900 
บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม  


   RUSSIE (Voyages Lambert) Tags: beautiful saint travel buildingexterior antique dusk basil streetlight scenics illuminated religion power history multicolored colors old famousplace architecture traveldestinations outdoors stbasilscathedral redsquare kremlin moscow russia night sky dome cathedral church townsquare cityscape city town symbol wallpaper nightlights pokrovsky vasily nightcity orthodox style vasilevskydescent stvasilytheblessedZTG (TG05)_WONDERFUL RUSSIA 64_MAR-JUN17_45900GO 

   รัสเซีย
 [มอสโคว์-
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 6 วัน 4 คืน (TG)
   
   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 18-23, 25-30
                     มิถุนายน : 1-6, 8-13, 15-20, 22-27, 29 มิ.ย.-4 ก.ค.
   ราคาท่านละ 49,900 
บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 
RUSSIE (Voyages Lambert) Tags: beautiful saint travel buildingexterior antique dusk basil streetlight scenics illuminated religion power history multicolored colors old famousplace architecture traveldestinations outdoors stbasilscathedral redsquare kremlin moscow russia night sky dome cathedral church townsquare cityscape city town symbol wallpaper nightlights pokrovsky vasily nightcity orthodox style vasilevskydescent stvasilytheblessed
   ZTG (TG02) INSIDE RUSSIA 64_MAR17_39900GO 

   รัสเซีย
 [มอสโคว์-ซากอร์ส] 6 วัน 4 คืน (TG)
   
   วันเดินทาง   มีนาคม : 16-21
                    
   ราคาท่านละ 39,900 
บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   
Russia_2213 - Saint Isaac’s Cathedral (archer10 (Dennis)) Tags: city trip travel people streets church stpetersburg nikon europe tour cathedral russia free tourist views dome dennis jarvis northern 2009 sites globus d300 northerneurope iamcanadian stisaac 18200vr worldtravels dennisjarvis archer10 dennisgjarvisWaiting for Aurora (Pume Tanarat) Tags: light night star russia north aurora murmansk