ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-นองปิง-จูไห่-เซินเจิ้น-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน

เดือน เม.ย.-ส.ค. 2560/2017

ราคาถูก-สุดคุ้ม

2 เมือง >> มาเก๊า - จูไห่ // ฮ่องกง - มาเก๊า // ฮ่องกง-เซินเจิ้น

Runas de So Paulo (*GT) Tags: d50 ruins cathedral stpaul macau tamron1750f28

   ZFD EASY SHOPPING IN MACAU 32_JUL-SEP17_7900AP 

   มาเก๊า - จูไห่ - เวเนเชี่ยน
  3 วัน 2 คืน (FD)
   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 2, 7, 8, 14, 16, 21, 28
                     สิงหาคม 60 : 4, 12, 20, 24, 25, 27
                     กันยายน 60 : 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24
   ราคาท่านละ 7,900 - 10,900 บาท
                   ดาวน์โหลดโปรแกรม  
 


Runas de So Paulo (*GT) Tags: d50 ruins cathedral stpaul macau tamron1750f28   SNX MFM-ZUH 32_JUN-SEP17_6799SH 

   มาเก๊า - จูไห่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ
  3 วัน 2 คืน (NX)
   
   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 15, 22, 29
                     กรกฎาคม 60 : 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27
                     สิงหาคม 60 : 24, 27, 29
                     กันยายน 60 : 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24
                                        
ราคาท่านละ 6,799 - 7,799 บาท                     ดาวน์โหลดโปรแกรม   

Runas de So Paulo (*GT) Tags: d50 ruins cathedral stpaul macau tamron1750f28   SNX MFM-ZUH-CHIMELONG 32_MAY-JUN17_12888SH 

   มาเก๊า - จูไห่ - อควาเรียม CHIMELONG
  3 วัน 2 คืน (NX)
   
   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 14-16
                     มิถุนายน : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 
   ราคาท่านละ 12,888 - 13,888 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


  Runas de So Paulo (*GT) Tags: d50 ruins cathedral stpaul macau tamron1750f28 ZEK (HKG12) HKG-NGP-MFM 32_JUL-AUG17_17999GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - มาเก๊า  3 วัน 2 คืน (EK)
   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 6-8 / 7-9 / 27-29
                     
สิงหาคม : 12-14 (วันแม่)
   ราคาท่านละ 17,999 - 19,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม  


3 เมือง >> ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น // ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า

   ZEK (HKG06) HKG-ZUH-SZX 32_JUN17_9999GO 

   ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น
  3 วัน 2 คืน (EK)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน : 9-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 30 มิ.ย.-2 ก.ค.
                     

   
ราคาท่านละ 9,999 บาท                                ดาวน์โหลดโปรแกรม  


   ZCX (HKG01) HKG-NGP-ZUH-SZX 32_JUN17_12999GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - จูไห่ - เซินเจิ้น
  3 วัน 2 คืน (CX)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน : 2-4 / 10-12 / 17-19
                     

   
ราคาท่านละ 12,999 บาท                               ดาวน์โหลดโปรแกรม   4 เมือง >> ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า

Venice in Macao (Mel Mijares) Tags: venice tourism shopping singapore streetshots tourist special venetian macau dior macao carat grandcanalshoppes distination thedifferenceismacau veniceinmacau grandcanalshoppesinmacao gandolarided streetmpsphere

   ZHX (HKG26) HKG-NGP-SZX-ZUH-MFM 43_JUN-SEP17_13999GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า
  4 วัน 3 คืน (HX)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน : 1, 8, 15, 22, 29                      |  กรกฎาคม : 6, 7, 8, 13, 20, 27, 29
                     สิงหาคม : 3, 10, 11, 12, 17, 24, 31           |  กันยายน : 7, 14, 21
        

   ราคาท่านละ 13,999 - 16,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


Venice in Macao (Mel Mijares) Tags: venice tourism shopping singapore streetshots tourist special venetian macau dior macao carat grandcanalshoppes distination thedifferenceismacau veniceinmacau grandcanalshoppesinmacao gandolarided streetmpsphere   ZCX (HKG23) HKG-DIS-SZX-ZUH-MFM 43_JUL-OCT17_14999GO 

   ฮ่องกง - ดิสนีย์ - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า
  4 วัน 3 คืน (CX)
   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 1, 6, 13, 15, 20, 22, 27, 29    |  สิงหาคม : 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
                     กันยายน : 2, 9, 16, 23, 30                       |  ตุลาคม : 7, 13, 20, 21, 27, 28

   ราคาท่านละ 14,999 - 18,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   Venice in Macao (Mel Mijares) Tags: venice tourism shopping singapore streetshots tourist special venetian macau dior macao carat grandcanalshoppes distination thedifferenceismacau veniceinmacau grandcanalshoppesinmacao gandolarided streetmpsphere   ZCX (HKG22) HKG-SZX-ZUH-MFM-THE PARICIAN 43_MAY-OCT17_12999GO 

   ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า - ขึ้นลิฟท์หอไอเฟล
  4 วัน 3 คืน (CX)
   
   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 26-29                                 |  กรกฎาคม : 14-17 / 21-24
                     สิงหาคม : 4-7 / 18-21 / 25-28                  |  กันยายน : 1-4 / 15-18
                     ตุลาคม : 13-16 / 27-30
   ราคาท่านละ 12,999 - 13,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม    Venice in Macao (Mel Mijares) Tags: venice tourism shopping singapore streetshots tourist special venetian macau dior macao carat grandcanalshoppes distination thedifferenceismacau veniceinmacau grandcanalshoppesinmacao gandolarided streetmpsphere   ZCX (HKG14) HKG-NGP-SZX-ZUH-MFM 43_MAY-JUN17_15900GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า
  4 วัน 3 คืน (CX)

   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 20, 25
                     มิถุนายน : 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
   ราคาท่านละ 15,900 บาท                               ดาวน์โหลดโปรแกรม   


Venice in Macao (Mel Mijares) Tags: venice tourism shopping singapore streetshots tourist special venetian macau dior macao carat grandcanalshoppes distination thedifferenceismacau veniceinmacau grandcanalshoppesinmacao gandolarided streetmpsphere   ZCX (HKG15) HKG-NGP-SZX-ZUH-MFM 43_SEP-OCT17_13999GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า
  4 วัน 3 คืน (CX)

   วันเดินทาง   กันยายน : 7-10 / 14-17 / 21-24 / 28 ก.ย.-1 ต.ค.                                
                     ตุลาคม : 5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
   ราคาท่านละ 13,999 - 17,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


HONG KONG ONLY!! >> ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

---let there be peace on earth---explored (#12) (candlesnshadows) Tags: statue hongkong nikon buddha buddhism monastery bronzestatue bigbuddha lantauisland polinmonastery lantau anup pradhan ngongping tiantanbuddha anuppradhan buddhaamoghasiddhi   ZCX (HKG25) HONGKONG SUMMER SALE 32_JUL-OCT17_12999GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา
  3 วัน 2 คืน (CX)

   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31         | สิงหาคม : 5-7 / 19-21 / 25-27 / 26-28
                     กันยายน : 2-4 / 8-10 / 16-18 / 23-25             | ตุลาคม : 14-16 / 28-30

   ราคาท่านละ 12,999 - 14,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


---let there be peace on earth---explored (#12) (candlesnshadows) Tags: statue hongkong nikon buddha buddhism monastery bronzestatue bigbuddha lantauisland polinmonastery lantau anup pradhan ngongping tiantanbuddha anuppradhan buddhaamoghasiddhi   ZCX (HKG24) HKG-NGP-PEAK TRAM 32_JUL-SEP17_15999GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - พีคแทรม
  3 วัน 2 คืน (CX)

   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31         | สิงหาคม : 5-7 / 19-21 / 26-28
                     กันยายน : 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30 ก.ย.-2 ต.ค.
   ราคาท่านละ 15,999 - 16,999 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


Mickey Mouse (aViaTioNuT) Tags: hongkong other disneyland soe mickymouse abigfave diamondclassphotographer flickrdiamond goldstaraward rubyphotographer dragondaggerphoto   ZEK (HKG11) HKG-NGP-DISNEY 32_JUN-AUG17_17900GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - ดิสนีย์แลนด์ - พีคแทรม
  3 วัน 2 คืน (EK)

   วันเดินทาง   มิถุนายน : 17, 23                                    |  กรกฎาคม : 1, 9, 14, 21, 28
                     สิงหาคม : 4, 11, 12, 18, 25                    
   ราคาท่านละ 17,900 - 19,900 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


---let there be peace on earth---explored (#12) (candlesnshadows) Tags: statue hongkong nikon buddha buddhism monastery bronzestatue bigbuddha lantauisland polinmonastery lantau anup pradhan ngongping tiantanbuddha anuppradhan buddhaamoghasiddhi   ZEK (HKG09) HKG-NGP-LEEYUNMUN 32_JUL-AUG17_16900GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - 
หลี่หยุ่นมุ่น  3 วัน 2 คืน (EK)

   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 15, 22, 29           
                     สิงหาคม : 5, 13, 19, 26
   ราคาท่านละ 16,900 บาท                               ดาวน์โหลดโปรแกรม   Mickey Mouse (aViaTioNuT) Tags: hongkong other disneyland soe mickymouse abigfave diamondclassphotographer flickrdiamond goldstaraward rubyphotographer dragondaggerphoto   ZCX (HKG08) HKG-NGP-DISNEY-PEAK TRAM 32_JUL-OCT17_17900GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - ดิสนีย์แลนด์ - พีคแทรม
  3 วัน 2 คืน (CX)

   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 7, 8, 14, 21, 28                     |  สิงหาคม : 4, 11, 12, 18, 25
                     กันยายน : 1, 8, 15, 22, 29                       |  ตุลาคม : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
                     
   ราคาท่านละ 17,900 - 21,900 บาท                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


Mickey Mouse (aViaTioNuT) Tags: hongkong other disneyland soe mickymouse abigfave diamondclassphotographer flickrdiamond goldstaraward rubyphotographer dragondaggerphoto   ZCX (HKG08) HKG-NGP-DISNEY-PEAK TRAM 32_JUN17_18900GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - ดิสนีย์แลนด์ - พีคแทรม
  3 วัน 2 คืน (CX)

   วันเดินทาง   มิถุนายน : 9-11 / 16-18 / 23-25

   ราคาท่านละ 18,900 บาท                               ดาวน์โหลดโปรแกรม   ---let there be peace on earth---explored (#12) (candlesnshadows) Tags: statue hongkong nikon buddha buddhism monastery bronzestatue bigbuddha lantauisland polinmonastery lantau anup pradhan ngongping tiantanbuddha anuppradhan buddhaamoghasiddhi   ZUL (HKG04) HKG-NGP-LEEYUNMUN 32_MAY-JUN17_15900GO 

   ฮ่องกง - ลันเตา - หลี่หยุ่นมุ่น
  3 วัน 2 คืน (UL)

   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 20, 27
                     มิถุนายน : 3, 10, 17, 24
   ราคาท่านละ 15,900 บาท                               ดาวน์โหลดโปรแกรม   


Venice in Macao (Mel Mijares) Tags: venice tourism shopping singapore streetshots tourist special venetian macau dior macao carat grandcanalshoppes distination thedifferenceismacau veniceinmacau grandcanalshoppesinmacao gandolarided streetmpsphereLargo do Senado, Macau (twiga_swala) Tags: world china heritage square site pavement centro macua unesco senado largo portuguese  histrico